החברה לרפואת הנקה בישראל

כניסה למשתמשים רשומים

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ביום 3/12/23

 

מדיניות פרטיות

מאחר שהחברה לרפואת הנקה בישראל מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה החליטה החברה לרפואת הנקה בישראל לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

אנא קרא תנאי מדיניות זו בעיון משום שכל שימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בהם כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.

תנאי מדיניות אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה לרפואת הנקה בישראל ביחס לפרטיות המשתמשים באתרה, וכיצד משתמשת החברה לרפואת הנקה בישראל במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש שעשו המשתמשים באתר ובתכנים והשירותים המוצעים בו.כללי

בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, בשמו ובכתובתו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכיו"ב. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמתו לשירותים שונים באתר.

חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים הנצפים, תחומים שעניינו את המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) שממנה הוא פנה ועוד.

 

רישום לשירותים המוצעים באתר

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים המוצעים בהם, החברה לרפואת הנקה בישראל תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 

מאגר המידע

נתונים שנאספו יישמרו במאגרי המידע של החברה לרפואת הנקה בישראל ובאחריותה.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, על מנת–

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

 

ככלל, המידע שישמש את החברה לרפואת הנקה בישראל יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית את המשתמש.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה לרפואת הנקה בישראל מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בעזרת השבה למייל עם המילה "הסר".


החברה לרפואת הנקה בישראל לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

קישורים לאתרים חיצוניים

הגלישה לאתרים חיצוניים המופיעים בהפניות מתוך אתרי החברה לרפואת הנקה בישראל, הינה באחריות הגולש. מדיניות הפרטיות של אתרים אלו אינה קשורה לאתר החברה לרפואת הנקה בישראל ובאחריות הגולש להתעדכן בה.

 

אזור אישי באתר החברה לרפואת הנקה בישראל

הכניסה לאזור האישי נעשית באמצעות מייל וסיסמה.
מחובתו של המשתמש לשמור על סודיות הסיסמה. במידה ותשתנה דרך ההזדהות, תישלח הודעה על כך למשתמשים במייל בפרטי.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לרפואת הנקה בישראל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה לרפואת הנקה בישראל שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם החברה לרפואת הנקה בישראל תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • במסגרת חקירה של רשות חוקרת

 

Cookies

אתר החברה לרפואת הנקה בישראל משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. כמו כן, ייתכן כי חלק מהמודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.

ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך. תפקיד ה-Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתרים להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן והחברה לרפואת הנקה בישראל פטורה מכל אחריות בקשר לכך. שימושך באתרים מעיד על הסכמתך להתקנת ה-Cookies הנ"ל.אבטחת מידע

החברה לרפואת הנקה בישראל מיישמת באתריה מערכות, כלים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לרפואת הנקה בישראל לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

לאור זאת, ממליצה החברה לרפואת הנקה בישראל כי כל גלישה תתבצע במחשב מוגן עם האמצעים הבאים לפחות: סיסמה משולב אותיות וספרות מעל 7 תווים, ביצוע החלפה לאחר 180 יום, שומר מסך, אנטיויורוס תקני ומעודכן, מערכת הפעלה נתמכת על ידי היצרן ומעודכנת בעדכונים האחרונים. אנו ממליצים למשתמשים לבצע גיבוי למידע.זכות לעיין במידע והזכות לתקן מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל מזכירת החברה במייל ibfmed@ima.org.il או בדואר רגיל אל: החברה לרפואת הנקה בישראל, ההסתדרות הרפואית בישראל, רחוב ז'בוטינסקי 35, ת"ד 3566, רמת גן 5213604.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה לרפואת הנקה בישראל משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 

שינויים במדיניות הפרטיות

דף זה מעודכן מעת לעת. תאריך העדכון מופיע בראש הדף. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתרים ומחובתך להתעדכן בשינויים אלו, משום שהמשך השימוש באתרים על ידך יעיד על הסכמתך לשינויים אלו. בכל מקרה שבו השינויים במסמך המדיניות אינם מהותיים, הם יהיו מעודכנים בהתאם לתאריך המופיע בראש הדף ובאחריות המשתמש להתעדכן בשינויים.נגישות

כבר רשומים? התחברו

משתמש חדש

דאגתי לכם ליצירת חשבון קלה ומהירה במיוחד. המשיכו למילוי פרטיכם ותוכלו להינות מהיתרונות של משתמש רשום כבר עכשיו.

הרשמה לניוזלטר

רישום משתמש